ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp150,000 IDR
1 سال
Rp150,000 IDR
1 سال
Rp150,000 IDR
1 سال
.net
Rp185,000 IDR
1 سال
Rp185,000 IDR
1 سال
Rp185,000 IDR
1 سال
.org
Rp160,000 IDR
1 سال
Rp160,000 IDR
1 سال
Rp160,000 IDR
1 سال
.news
Rp290,000 IDR
1 سال
Rp290,000 IDR
1 سال
Rp290,000 IDR
1 سال
.link
Rp132,000 IDR
1 سال
Rp132,000 IDR
1 سال
Rp132,000 IDR
1 سال
.us
Rp140,000 IDR
1 سال
Rp140,000 IDR
1 سال
Rp140,000 IDR
1 سال
.tv
Rp390,000 IDR
1 سال
Rp390,000 IDR
1 سال
Rp390,000 IDR
1 سال
.wedding
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
.pics
Rp250,000 IDR
1 سال
Rp250,000 IDR
1 سال
Rp250,000 IDR
1 سال
.one
Rp126,000 IDR
1 سال
Rp126,000 IDR
1 سال
Rp126,000 IDR
1 سال
.name
Rp140,000 IDR
1 سال
Rp140,000 IDR
1 سال
Rp140,000 IDR
1 سال
.love
Rp380,000 IDR
1 سال
Rp380,000 IDR
1 سال
Rp380,000 IDR
1 سال
.info
Rp160,000 IDR
1 سال
Rp160,000 IDR
1 سال
Rp160,000 IDR
1 سال
.co
Rp390,000 IDR
1 سال
Rp390,000 IDR
1 سال
Rp390,000 IDR
1 سال
.cn
Rp115,000 IDR
1 سال
Rp115,000 IDR
1 سال
Rp115,000 IDR
1 سال
.biz
Rp190,000 IDR
1 سال
Rp190,000 IDR
1 سال
Rp190,000 IDR
1 سال
.asia
Rp230,000 IDR
1 سال
Rp230,000 IDR
1 سال
Rp230,000 IDR
1 سال
.id
Rp500,000 IDR
1 سال
Rp500,000 IDR
1 سال
Rp500,000 IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution